A
 
 
Amager Riffelskytteforening er en mindre forening med ca. 30 medlemmer.
 
Foreningens formål er at samle jægere med riffeljagt som interesse og søge at gøre disse jægere til bedre riffelskytter, samt at fremme god jagtetik og korrekt våbenbehandling.
 
Foreningen er stiftet i januar 1991, vi holder til i Dragør Strandjagtforenings klubhus på Nordre mole i Dragør havn.
 
Her mødes vi til diverse aktiviteter og hyggeligt samvær mandag aften i lige uger.
 
 
Husk
næste arrangement
 
Generalforsamling !!!
Mandag den  13 APRIL
2015
Som altid mød op til det store
pølsebord , ingen tilmældning
bare mød op , op , op !!!

 
Webmaster : Niels Pedersen  | nielspedersenjagt@gmail.com